Thursday, August 30, 2012

Postgraduate : YURAN PENGAJIAN BAGI SEMESTER I SESI 2012/2013


Adalah dimaklumkan mulai Semester 1 Sesi 2012/2013 semua pelajar pasca-siswazah dikehendaki membayar sepenuhnya yuran pengajian dan lain-lain yuran sebelum dibenarkan membuat pendaftaran.  

Pelajar-pelajar juga tidak dibenarkan membuat  sebarang rayuan membayar sebahagian yuran / atau membayar yuran  secara ansuran.  Langkah ini diambil demi untuk mengatasi hutang tertunggak di kalangan pelajar.

(Source : e-Pelajar)

No comments:

Post a Comment